top of page
IMG_0194.HEIC
לוגו חברותא חדש-01.png

חינוך  |  יעוץ  |  הדרכה

יעוץ

הדרכת הורים

לא צריך להגיע למצב של חוסר שליטה כדי להעזר, להיוועץ ולקבל סיוע מקצועי

בנושאים שונים המאתגרים את המשפחה שלכם. 
אשמח לקבוע פגישה ולצאת איתכם למסע של למידה, הקשבה, מתן כלים מעשיים, בדיקה משותפת של דפוסי ההתנהגות בביתכם ובעיקר להציף את הקשיים ולאפשר מרחב נעים לתמיכה ושינוי במידת הצורך.

רוסתם מאילוב,

בוגר המסלול להכשרת יועצים משפחתיים של מכללת לוינסקי ומרכז דליות. 

מוזמנים לקליניקה באלוני אבא

bottom of page