תכנית שנתית - שנה"ל תש"פ 

2019-2020

* בתכנית זו מוצגות חלק מפעילויות השנה

  • w-facebook

058-4732203   /   havruta0@gmail.com   

  כתובת לשליחת דואר: אלוני אבא, תד׳ 91  /