לוח פעילות וחופשות

לשנת הפעילות תשפ״ב

לוח חופשות-01.jpg

בחנוכה ופסח שלושה ימי פעילות כלולים בתשלום השנתי.
יתכנו שינויים בהתאם להנחיות הרשות ו/או משרד החינוך.