השתלמות חורף

השתלמות לגננות/מורות/מדריכי צהרונים, 22/12/18

פרטים בקרוב!

  • w-facebook

058-4732203   /   havruta0@gmail.com   

  כתובת לשליחת דואר: אלוני אבא, תד׳ 91  /