top of page

אשראי

התשלום באשראי אינו תופס מסגרת
 התשלום כרוך בתוספת 10 ש״ח לחודש בעבור עמלות אשראי 

 לחצו על התשלום הרצוי והמשיכו בהליך 

 

להלן מחירי ההשתתפות בצהרון:

המחאות

יש למסור את ההמחאות ביום האיסוף: 24/7/24
בין השעות: 17:00-19:00
בביהס תל חי- רחוב הגליל 107 , חיפה

יש להכין 10 המחאות ל-1 לכל חודש, לחודשים ספטמבר-יוני (כולל)
על ההמחאות להיות רשום לפקודת: חברותא

להלן מחירי ההשתתפות בצהרון:

שבוע מלא - 930 ש״ח

4 ימים - 844 ש״ח

3 ימים - 748 ש״ח

תשלום

bottom of page